Funkcje na spotkaniu

Każde spotkanie trwa 2 godziny. Bierze w nim udział około 30 osób. Podczas spotkań obowiązuje ścisły podział zadań. Do objęcia jest 6 ról, które nie są na stałe przydzielone do jednego członka Klubu. Uczestnicy podczas kolejnych spotkań pełnią dowolną rolę, którą sami sobie wcześniej wybrali.

Celem takiego podziału jest możliwość „spojrzenia” na mowę z różnych punktów widzenia, a tym samym jak najlepsza i najbardziej rzeczowa ocena mówcy, a w konsekwencji poprawa warsztatu oratora. Dwie najważniejsze role to Toastmaster wieczoru i Główny oceniający. Pierwsza z osób nadaje klimat spotkaniu, jest swoistym wodzirejem, kieruje całym spotkaniem. Druga dba o to, by oceny dane mówcy były rzeczowe, przydatne i konstruktywne.

Szczegółowy opis ról:

Toastmaster wieczoru
To życzliwy gospodarz prowadzący spotkanie zgodnie z agendą. Osoba taka dba o pozytywną atmosferę spotkania, zapowiada każdego mówcę i prowadzi temat dnia.

Główny oceniający
Bacznie przygląda się całemu spotkaniu, do niego należy jego ocena. Wyciąga wnioski po ewaluacji. Jest odpowiedzialny za zespół oceniający:chronometrażystę, gramatyka, kontrolera płynności, oceniającego mowę ciała orazoceniających mowy.

Chronometrażysta

Jest odpowiedzialny za mierzenie czasu. Każdy element spotkania ma określoną długość, której nie można przekroczyć. Dobry mówca powinien umieć wyrazić swoje myśli w określonych ramach czasowych, na straży tego stoi właśnie chronometrażysta.

Gramatyk
Wprowadza nowe, rzadko używane słowo, wybierając „słowo dnia”. Gramatyk w czasie spotkania wychwytuje wszystkie błędy językowe oraz perełki językowe czy ciekawe połączenia wyrazowe używane przez mówców.

Kontroler płynności
Notuje słowa i dźwięki niepożądane w wypowiedzi takie jak: „ach”, „um”, „er”, „yyy”, „a”, „wiecie”, oraz powtórzenia, takie jak: „Ja, ja”, „To znaczy, to znaczy”. Każde przewinienie sygnalizuje uderzając w trójkąt.

Oceniający mowę ciała
Mówiąc często gestykulujemy, poruszamy się, ale czy jest to spójne z tym co wydobywa się z naszych ust? Na to pytanie odpowiedzi udziela nam oceniający mowę ciała.

Zapisz się na nasz newsletter!
 Wyrażam zgodę na otrzymywanie od WrocLove Toastmasters PL Newslettera z informacjami związanymi z działalnością klubu i zamieszczonymi w jego ramach informacjami handlowymi.