Akademia Filmowa Toastmasters

Dawid Jary - Pomysłodawca i koordynator projektu

dawid.jary@armader.com
+48 534 534 069

dsc_0275 dsc_0275 dsc_0984

Akademia Filmowa Toastmasters

Wystąpienia w mediach wizualnych w dzisiejszych czasach nabierają coraz większego znaczenia. Jesteśmy otoczeni coraz większą ilością materiałów video. Dla coraz większej rzeszy ludzi ich źródłem jest internet w postaci YouTube, Facebook, Vimeo. Nawet stacje telewizyjne udostępniają w sieci wiele własnych produkcji.

Powszechnym staję się prowadzenie własnego kanału na YouTube. Ludzie uzyskują możliwość wypowiadania się na interesujące ich kwestie – polityczne, społeczne, ekonomiczne. Społecznicy za darmo dzielą się swoją wiedzą, pasją oraz zainteresowaniami. Organizacje pozarządowe prowadzą w internecie szerokie kampanie promujące ich interesy. Politycy zauważają wielki potencjał, jaki drzemie w wyborcach korzystających z internetu.

Klub Toastmasters Wroclove, wychodząc naprzeciw zjawiskom upowszechnienia wystąpień video, organizuje Akademię Filmową Toastmasters. Chcemy dać naszym członkom możliwość kształcenia umiejętności występowania przed kamerą.

Zgodnie z tradycją nauka w Akademii będzie odbywała się głównie poprzez praktykę. W taki sposób kształcimy mówców oraz przywódców i będziemy kontynuować ten trend, jako sprawdzony przez pokolenia naszych poprzedników.

Poniżej zostały opisane podstawowe zasady, jakimi będzie się rządzić nasza inicjatywa podczas pierwszej edycji. Prosimy wszystkie osoby, które są zainteresowane udziałem w Akademii, o zapoznanie się z nimi. Ich akceptacja jest niezbędnym elementem, umożliwiającym uczestnictwo w tym projekcie.

 

 1. Program kształcenia obejmuje trzy bloki edukacyjne.

Pierwszy blok dotyczy wystąpień samodzielnych przed kamerą. Uczestnik przygotowuje wystąpienie w formie stojącej lub siedzącej, na wybrany przez siebie lub redaktora temat. Ma to pomóc w nabyciu ogłady występowania przed kamerą, odpowiedniej postawy, tonu głosu, mimiki, poprawnego tekstu, pracy wzrokiem, korzystania z promptera, współpracy z zespołem nagrywającym. Po ukończeniu tego bloku uczestnik powinien posiadać podstawowe umiejętności swobodnego i naturalnego wypowiadania się oraz zachowania przed kamerą. Pozna również swoje mocne strony w tego typu wystąpieniach, co pozwoli mu budować własną tożsamość sceniczną, oraz słabe strony, które należy maskować.

Drugi blok dotyczy debat. Dwóch uczestników kursu przeprowadza między sobą dyskusję na wybrany przez siebie lub redaktora temat. Ma to pomóc uczestnikom w nabyciu umiejętności prowadzenia merytorycznej i skutecznej dyskusji. W wyniku ostrej wymiany zdań uczestnicy poznają sposoby radzenia sobie ze stresem. Nauczą się również uważnego słuchania drugiej strony w celu wyłapania nieścisłości logicznych mogących pomóc w jednoznacznym zbiciu argumentów interlokutora. Po ukończeniu tego bloku każdy uczestnik powinien być świadomy, jakiego typu dyskutantem jest, jaki sposób dyskusji jest jego mocną stroną, a jakiego powinien unikać.

Trzeci blok dotyczy przeprowadzania wywiadu. Uczestnik kursu i redaktor przeprowadzają wywiad. Ma to pomóc w nabyciu umiejętności swobodnej i naturalnej wypowiedzi, która będzie wyczerpywać temat zadanego pytania. Po zakończonym bloku uczestnik powinien nabyć umiejętność wyważonego odpowiadania na pytania. Równie ważnym aspektem jest kwestia wprawy w radzeniu sobie z trudnymi lub zaskakującymi pytaniami. Po ukończeniu tego bloku uczestnik powinien nabyć umiejętność bycia osobą wiarygodną w przekazie podczas wywiadu.

 1. Liczba wystąpień

Uczestnik kursu w każdym miesiącu będzie zobowiązany do zrealizowania dwóch wystąpień – jednego przygotowanego oraz jednego improwizowanego.

W przypadku bloku wystąpień samodzielnych przed kamerą:

 • wystąpienie przygotowane – uczestnik wybiera odpowiadający mu temat i przygotowuje się do niego,
 • wystąpienie improwizowane – uczestnik otrzymuje temat od redaktora i od razu wypowiada się przed kamerą.

W przypadku bloku debat:

 • wystąpienia przygotowane – uczestnicy otrzymują od redaktora temat debaty tydzień wcześniej i przygotowują argumentację,
 • wystąpienia improwizowane – uczestnicy otrzymują od redaktora temat i od razu przystępują do debaty.

W przypadku bloku wywiadów:

 • wystąpienia przygotowane – uczestnik otrzymuje od redaktora pytania oraz zagadnienia do wywiadu tydzień wcześniej i przygotowuje odpowiedzi,
 • wystąpienia improwizowane – uczestnik nie otrzymują od redaktora pytań ani zagadnień, wywiad jest przeprowadzany „na gorąco”.
 1. Czas trwania

Każdy blok trwa dwa miesiące. W pierwszym miesiącu, po realizacji dwóch wystąpień, uczestnik otrzymuje informację zwrotną od członków Klubu oraz innych osób. W drugim miesiącu uczestnik realizuje kolejne wystąpienia z uwzględnieniem otrzymanych uwag.

Cały kurs trwa 6 miesięcy. Zaczyna się w styczniu, a kończy w czerwcu.

Czas na poszczególne mowy:

 • wystąpienia samodzielne przygotowane: 5-7 minut,
 • wystąpienia samodzielne improwizowane: 2-4 minuty,
 • debaty przygotowane/improwizowane: 3 rundy po 2 minuty na osobę,
 • wywiad przygotowany/improwizowany: do 25 minut.
 1. Miejsce

Mowy improwizowane z bloku samodzielnych wystąpień przed kamerą będą nagrywane w czwartki, w przerwie między spotkaniami Klubu lub po ich zakończeniu. Pozostałe wystąpienia będą nagrywane w czytelniach bibliotecznych lub, w miarę możliwości, w innych lokalizacjach.

 1. Prywatność

Wszystkie nagrania w ramach Akademii będą dostępne publicznie dla wszystkich. Uczestnik kursu musi wyrazić zgodę na ich upublicznienie oraz wykorzystanie w celach edukacyjnych Klubu.

 1. Certyfikat

Po zrealizowaniu wszystkich wystąpień każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia Akademii.

 1. Liczba miejsc

W pierwszej edycji Akademii przewidziane są cztery miejsca dla zainteresowanych osób.

 1. Inne

Każdy uczestnik powinien podchodzić do realizacji projektów w sposób rzetelny i entuzjastyczny. Niezbędna jest częsta obecność na spotkaniach Klubu oraz dyspozycyjność na 1-3 godziny podczas jednego weekendu w każdym miesiącu. Istotną kwestią jest regularne oznaczania obecności i nieobecności na spotkaniach Klubu w EasySpeak. Uczestnik powinien dysponować możliwością swobodnego transportu na terenie Wrocławia do miejsca nagrania. Każda osoba biorąca udział w projekcie powinna dysponować kontem Gmail oraz Facebook. Uczestnik zobowiązuje się do podsumowania oraz przedyskutowania co najmniej raz w miesiącu informacji zwrotnejwraz z mentorem lub innym członkiem Klubu (w każdym bloku może to być inna osoba).

Zapisz się na nasz newsletter!
 Wyrażam zgodę na otrzymywanie od WrocLove Toastmasters PL Newslettera z informacjami związanymi z działalnością klubu i zamieszczonymi w jego ramach informacjami handlowymi.